1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در مقصدهای کویری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آسیب‌شناسی، مدیریت گردشگری، کویر، بافت
سال 1401
پژوهشگران سینا سلجوقی(دانشجو)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد مشاور)، نازنین تبریزی(استاد راهنما)

چکیده

مقصدهای گردشگری از طریق شناسایی آسیب‌ها و مدیریت آن برای جذب گردشگر با هم رقابت می کنند؛ بر همین اساس این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌ها و مشکلات مدیریت گردشگری در مقصد کویری شهرستان بافت انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش‌های توسعه‌ای و از نظر جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای شهرداری و شورای شهرستان بافت می‌باشد. روش نمونه‌گیری بکار گرفته شده، روش نمونه‌گیری هدفمند است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تفسیری استفاده شد به این صورت که تحلیل داده‌ها در روش کیفی، کدگذاری باز، محوری و گزینشی مبتنی بر تحلیل محتوا و در روش کمی، آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که مدیریت گردشگری در این مقصد با چالش‌های مدیریتی مواجه می‌باشد و فرصت‌های گردشگری موجود در اکثر مناطق کویری می‌بایست بر اساس جغرافیای کویری سازماندهی و بحران‌های موجود مدیریت شوند و همچنین با بازاریابی و توسعه مقصد، آموزش جوامع محلی، ارتقا منابع انسانی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آسیب‌های موجود در مقصد و همچنین آسیب‌های احتمالی که مقصد را در معرض خطر قرار می‌دهند شناسایی و در جهت رفع آن‌ها برای توسعه مقصد و جذب هرچه بیشتر گردشگر تلاش کرد.