20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین انگیزه رضایت، و رفتار گردشگر در مقصد گردشگری مذهبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انگیزه سفر، گردشگر، رفتار گردشگر، مقصد گردشگر، مشهد
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر اول) ، محمدحسن زال (نفر دوم) ، مرضیه عرب نژاد (نفر سوم)

چکیده

امروزه فعالیت های گردشگری در شهر های کوچک و بزرگ امری متداول و رو به گسترش است