1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
گردشگری در جهان اسلام
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
-
سال 1393
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی ، محمود حسن پور ، نازنین تبریزی

چکیده

-