1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
گردشگری و کووید 19
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
گردشگری و کووید 19
سال 1399
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

گردشگری و کووید 19