1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات تغییر کاربری اراضی ناشی از توسعه گردشگری بر نواحی روستایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
سال 1394
پژوهشگران منصوره کریمی رستگار(دانشجو)، نازنین تبریزی(استاد مشاور)، فرامرز بریمانی(استاد راهنما)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد راهنما)

چکیده

-