1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات درس

عنوان مدیریت و برنامه ریزی فراغت
شماره 94039
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات درس مرد نظر برای دانشجویان کارشناسی رشته گردشگری در ترم 4 ارایه می شود