1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشگر برتر هفته پژوهش دانشگاه مازندران در سال 1402
نوع پژوهش
کسب عنوان برتر پژوهشی
کلیدواژه‌ها
پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران در سال 1402
سال 1402
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران در سال 1402