20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان مكانيابي مناطق مستعد توسعه گردشگري سلامت استان مازندران به روش تصميم گيري چندمعياره (AHP) و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری سلامت مکانیابی AHP GIS استان مازندران
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI 10.22080/JTPD.2021.17525.3159
پژوهشگران ریحانه یعقوبی سیاهگورابی (نفر اول) ، سید علی سیدیان (نفر دوم) ، مهدی رمضان زاده لسبویی (نفر سوم)

چکیده

فراهم آوردن شرایط ایجاد گردشگری سلامت به عنوان یکی از گونه های هدفمند و اقتصادی گردشگری، نیازمند توجه بیشتر برنامه ریزان و متخصصان حوزه گردشگری است. از این جهت، شناسایی پهنه های مستعد گردشگری سلامت و قابلیتهای توسعه آن امری ضروری می نماید. علاوه بر قابلیتهای درمانی، زمان و شرایط اقتصادی بهره-مندی از درمان، ویژگیهای محیطی گردشگری منطقه نیز از عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری سلامت می باشد. در راستای این امر، پژوهش حاضر در نظر دارد از طریق مکانیابی به شناسایی مناطق مستعد توسعه گردشگری سلامت از نظر قابلیتهای محیطی منطقه، در استان مازندران بپردازد. روش بررسی پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی – تحلیلی بوده و از روش تصمیم گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی، جهت مکانیابی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا با دسته بندی معیارهای محیطی مکانیابی گردشگری سلامت در سه گروه معیارهای