1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر مزایای توسعه گردشگری خلاق
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری خلاق، شهر خلاق، توسعه گردشگری خلاق
سال 1395
پژوهشگران محمدحسن زال ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، فرشته دوستی

چکیده

تحقیقات اخیر تغییرات اساسی در ذائفه ای بازدیدکنندگان و گردشگران و تمایل آنها به کیب تجربه اثلی