1403/04/29
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین معیارهای مکان یابی،طراحی ساخت و بهره برداری اکولوژها در شمال ایران(مطالعه موردی: استان گلستان)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اکولوژ
سال 1398
پژوهشگران غزاله شاه حسینی(دانشجو)، مزدک دربیکی(استاد مشاور)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد راهنما)

چکیده

تدوین معیارهای مکان یابی،طراحی ساخت و بهره برداری اکولوژها در شمال ایران(مطالعه موردی: استان گلستان)