1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
گردشگری نقره ای و نقش آن در ایجاد شهر خلاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1401
مجله مطالعات ساختار و كاركرد شهري
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه صفاپور ، نازنین تبریزی ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

-