1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
جغرافیا و برنامه ریزی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
جغرافیا و برنامه ریزی
سال 1399
پژوهشگران شهرام روستایی ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

جغرافیا و برنامه ریزی