1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
گواهی آشنایی با سامانه ژیرو، ترفیع و تشویقی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
گواهی آشنایی با سامانه ژیرو، ترفیع و تشویقی
سال 1402
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

گواهی آشنایی با سامانه ژیرو، ترفیع و تشویقی