1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه میان ادراک ساکنین محلی از اثرات گردشگری و حمایت آنها از توسعه گردشگری مطالعه موردی دریاچه ارومیه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار، گردشگری، معیشت جایگزین، دریاچه ارومیه، جامعه محلی
سال 1398
پژوهشگران سهیلا قاسمی آذر ، روزبه میرزائی ، مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

بهره مندی از دریاچه ها و ظرفیتهای گردشگری مکانهای ساحلی و مناطق حفاظت شده، یکی از رویکردهای پایداری در اقتصاد محلی حاشیه این مناطق و سواحل محسوب میگردد و گرایش و حمایت ساکنان یکی از مؤلفه های کلیدی در رویکرد توسعه پایدار گردشگری می- باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان درک اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری از سوی ساکنین محلی و تاثیر آن بر حمایت آنها از توسعه گردشگری به عنوان معیشت جایگزین در سواحل غربی دریاچه ارومیه میباشد. این مطالعه از نوع کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی میباشد یافته ها نشان میدهند، تبعات کاهش آب دریاچه ارومیه مشکلات عدیده ای برای کشاورزان و جامعه محلی بوجود آورده است. از اینرو از گردشگری به عنوان یک معیشت جایگزین استقبال میکنند، در عین حال ادراک آنها از اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری با میزان حمایت آنها از توسعه گردشگری ارتباط مستقیم دارد.