20 بهمن 1401
مهدي رمضان زاده لسبويي

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران- مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 09126343108
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تأثیر گردشگری سلامت در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی از دیدگاه ذی نفعان " موردمطالعه گل فشانهای چابهار "
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
پژوهشگران احترام غلام دنیوی (دانشجو) ، نازنین تبریزی (استاد راهنما) ، مهدی رمضان زاده لسبویی (استاد مشاور)

چکیده

-