1403/04/26
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تأثیر گردشگری سلامت در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی از دیدگاه ذی نفعان " موردمطالعه گل فشانهای چابهار "
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
-
سال 1395
پژوهشگران احترام غلام دنیوی(دانشجو)، مهدی رمضان زاده لسبویی(استاد مشاور)، نازنین تبریزی(استاد راهنما)

چکیده

-