1403/05/02
مهدی رمضان زاده لسبویی

مهدی رمضان زاده لسبویی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: مازندران. بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی
تلفن: 09126343108

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر عملکرد بوم گردی در استان مازندران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تحلیلی بر عملکرد بوم گردی در استان مازندران
سال 1401
پژوهشگران مهدی رمضان زاده لسبویی

چکیده

تحلیلی بر عملکرد بوم گردی در استان مازندران