1403/04/01
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
New Insight into Vitamins E and K1 as Anti-Quorum-Sensing Agents against Pseudomonas aeruginosa Sadaf Soltani, Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz, Farzin Hadizadeh, Fatemeh Roodbari, Vahid Soheili (2021)
Activation of toll‑like receptor signaling in endothelial progenitor cells dictates angiogenic potential: from hypothesis to actual stat Morteza Heidarzadeh, Çığır Biray Avcı, Shirin Saberianpour, Mahdi Ahmadi, Mehdi Hassanpour, Fatemeh Roodbari, Emel Sokulu, Masoud Darabi, Jafar Rezaie, Mehdi Talebi, Hesam Saghaei Bagheri, Rezai Rahbarghazi (2021)
Toll-like receptor bioactivity in endothelial progenitor cells Morteza Heidarzadeh, Fatemeh Roodbari, Mehdi Hassanpour, Mahdi Ahmadi, Shirin Saberianpour, Rezai Rahbarghazi (2020)
The Impaired Balance of CD4+/CD8+ Ratio in Patients with Chronic Hepatitis B Nesa Shokoohifar, salman ahmady asbchin, Sima Besharat, Fatemeh Roodbari, Saeed Mohammadi, Iman Shahabinasab, Alireza Norouzi, Behnaz Khodabakhshi, Taghi Amiriani Taghi Amiriani (2020)
تاثیر سرب موجود در رژلب بر جهش زایی ژن BRCA1 فاطمه رودباری، زینب خلیلی، مجتبی محسنی (1398)
تعیین فراوانی ژن های VIM 2˓3˓9˓11˓16و VIM all تولیدکننده آنزیم متالو بتالاکتاماز در باکتری پسودوموناس آئروژینوزا راهله ناصریان مقدم، فاطمه رودباری، محبوبه نادری نسب، داوود منصوری، سید زهره میرباقری، زهرا مشکات، امین هشیار چچکلو، آید ا قلوبی (1397)
ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، سعید کاووسیان، ژیلا زاهدی، نسرین حسن زاده (1397)
Prevalence and genetic diversity of norovirus genogroup II in children less than 5 years of age with acute gastroenteritis in Tehran, Iran Mahsa Farsi, Fatemeh Roodbari, Behrooz Nejati, Arash Arashkia, Somayeh Jalilvand, Aliakbar Rahbarimanesh, Alireza Nateghian, Zabihollah Shoja (2018)
ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Vero بر روی رده سلولی Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring سارا اسدی، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، نسرین حسن زاده، سعید کاوسیان (1395)
VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iran Fereshte Rahimipour, Fatemeh Roodbari, Kiarash Ghazvini, Masoud Yousefi (2016)
ارزیابی فراوانی جهشهای ژن KRAS در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال فاطمه رودباری، بهزاد پوپک، فاطمه شیخ سفلی، مجتبی قدیانی (1395)
تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395)
فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپنماز KPC درنمونه های بالینی مشهد فاطمه رودباری، کیارش قزوینی، سمیه حیدری فورک، مهدی کوهی نقندر، سعید عامل جامه دار، مسعود یوسفی (1394)
شیوع عفونت ویروس غرب نیل در شمال و جنوب شهرهای نکا و شیراز یدالله شمسی زاده، فاطمه رودباری، نازیلا ارباب سلیمانی (1394)
میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس با کاهش حساسیت نسبت به ونکومایسین در نمونه های بالینی جداشده از بیمارستان های مشهد در سال 1393 فرشته رحیمی پور، فاطمه رودباری، امیر عظیمیان، مسعود یوسفی، سعید عامل جامه دار، کیارش قزوینی (1394)
تشخیص مولکولی ویروس بیماری برنا در بیماران مبتلا به شیزوفرنی در استان مازندران سیده مهدیه سیدی، فاطمه رودباری، مجتبی محسنی، سیدحمزه حسینی، امیدرضا اعلایی (1393)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393)
مقاله ارائه شده
Seroepidemiology of HTLV-1 in Systemic lupus erythematosus patients Maryam Gholizadeh, Fatemeh Roodbari (2023)
Molecular assessment of recreational water contamination with adenovirus Fatemeh Jamali Fard, Fatemeh Roodbari, salman ahmady asbchin (2023)
Cellular and Humoral Immune Responses against AS03-Inactivated SARS CoV-2 Vaccine Mahla Abbasi, Fatemeh Roodbari, Akbar Khorasani, Mehdi Mahdavi (2023)
بررسی مولکولی میزان شیوع ویروس jc در جمعیت نرمال استان مازندران معصومه ذاکری، فاطمه رودباری، علی طراوتی (1401)
ارزیابی عملکردی و ساختاری آنزیم جهش یافته SOD1انسانی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک سید مهدی حسینی فرادنبه، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، فاطمه رودباری (1399)
مهندسی آنزیم SOD1به روش جهشزایی هدفدار به منظور بهبود پایداری دمایی آنزیم جهشیافته سید مهدی حسینی فرادنبه، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، فاطمه رودباری (1399)
خواص دارویی گیاه )Helianthus tuberosus سیب زمینی ترشی) طراوت محمد علی زاده امیری، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری (1396)
Investigating the Antiviral effects of Eremostachys Labiosiformis(Popov)Knorring extract on herpes simplex virus type 1 Sara asadi, Fatemeh Roodbari, Maryam Mohadjerani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Sadegh Pourmoradi (2016)
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent) بر روی رده سلولی Vero فاطمه رودباری، الهام دشتی مکان، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، نسرین حسن زاده، رمضان بهزادی، سعید کاوسیان (1394)
ارزیابی اثر غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent.) ) بر روند درصد بقای سلول های Vero در کشت سلول الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری (1394)
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصاره ی گیاه Eremostachys LabiosiformisKnorring(Popov) بر روی رده سلولی ورو(Vero ) در شرایط آزمایشگاهی سارا اسدی، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، هاله اخوان نیاکی، علی اصغر احمدی، محسن آسوری، رمضان بهزادی، سعید کاوسیان، نسرین حسن زاده (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سخنرانی
واکسیناسیون علیهSARS-COV-2" فاطمه رودباری (1400)
COVID-19 فاطمه رودباری (1399)
ویروس زیکا فاطمه رودباری (1398)
zika virus فاطمه رودباری (1397)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ابداع، اختراع یا اکتشاف
ثبت توالی پلی مورفیسم ژن فاکتور نکروز دهنده آلفا زینه عبدالکریم وحید، شاکر حامد محمد العلوانی، فاطمه رودباری (1402)
ثبت توالی پلی مورفیسم ژن فاکتور نکروز دهنده آلفا ACCESSION LC770446 Zinah Abdulkarim Waheed, Shaker Hamed Mohamed Alavani, Fatemeh Roodbari (2023)
ثبت توالی پلی مورفیسم ژن فاکتور نکروز دهنده آلفاACCESSION LC770447 Zinah Abdulkarim Waheed, Shaker Hamed Mohamed Alavani, Fatemeh Roodbari (2023)
ثبت توالی پلی مورفیسم ژن فاکتور نکروز دهنده آلفا ACCESSION LC770448 Zinah Abdulkarim Waheed, Shaker Hamed Mohamed Alavani, Fatemeh Roodbari (2023)
Escherichia coli strain MA1400 16S ribosomal RNA gene, partial sequence Mohammadreza Azizkhani, salman ahmady asbchin, Fatemeh Roodbari, Abbasali Rezaeian (2022)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی مولکولی ارتباط بین ویروس‌های BK و JCبا سقط جنین مهین سرباز، صدیقه اسماعیل زاده، فاطمه رودباری (1402)
بررسی مولکولی آلودگی آب‌های مناطق تفریحی مازندران با برخی از سویه-های آدنوویروس فاطمه جمالی فرد، سلمان احمدی اسب چین، فاطمه رودباری (1402)
بررسی مولکولی ارتباط ویروس های JC و BK با سرطان پروستات« معصومه سلیمی واوسری، ژیلا ترابی زاده، فاطمه رودباری (1402)
سنتز سبز نانوذرات نقره بوسیله عصاره سیر و ارزیابی خاصیت ضد میکروبی آن پدرام زاهدی محمدی، احسان نظیفی، فاطمه رودباری (1401)
بررسی ارتباط ویروس های BK و JC با ناهنجاری های کروموزومی جنین فاطمه هاشمی سلیمی، شعبانعلی(امیر علی) خداشناس لیمونی، فاطمه رودباری (1401)
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Helianthus tuberosus بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 طراوت محمد علی زاده امیری، نجمه احمدیان چاشمی، آرمان محمودی اطاقوری، فاطمه رودباری (1397)
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Eremostachys labiosiformis (Popove) Knorring بر ویرو س هرپس سیمپلکس تیپ 1 سارا اسدی، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، فاطمه رودباری (1394)