1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وآنالیز مولکولی، آلودگی برخی از آب‌های مناطق تفریحی استان مازندران با ویروس‌هایBK و JC
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آلودگی، آب‌های تفریحی، ویروس BK، ویروس JC
سال 1402
پژوهشگران فاطمه فخرایی برگیش(دانشجو)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، سلمان احمدی اسب چین(استاد راهنما)

چکیده

آب به عنوان حیاتی‌ترین جزء در پیدایش حیات به شمار می‌رود. آب می‌تواند توسط آلاینده‌های مختلف سمی و غیر آلی صنعتی و همچنین عوامل بیماری‌زا آلوده شود. آب آلوده عامل انتقال بیماری‌های مختلف و عامل اصلی مرگ حدود 502000 نفر در سراسر جهان است. ویروس‌های بدون پوشش مانند پولیوماویروس‌ها می‌توانند برای مدت طولانی در آب زنده بمانند. پولیوماویروس‌ها از طریق ادرار دفع و می‌توانند از طریق آب پخش شوند. ویروس‌های BK و JC به خانواده پولیوماویروس‌های انسانی تعلق دارند. پولیوماویروس‌های انسانی در نمونه‌های آب محیطی مناطق مختلف جغرافیایی به فراوانی نسبتاً بالایی یافت می‌شوند. با توجه به شیوع بالا بیماری‌های ویروسی به واسطه آب‌های آلوده و همچنین به علت اهمیت این موضوع که در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی خطرات جدی در پی خواهد داشت به بررسی حضور ویروس BK و JC در آب‌های تفریحی پرداخته شد. این مطالعه روی 60 نمونه ازآب‌های تفریحی استان مازندران انجام گرفت که شامل: استخر، تالاب، رودخانه، ساحل بودند. جداسازی ویروس‌ها با روش فیلتراسیون و با استفاده از فیلترهای (0.22 و 0.45) انجام گردید. ژنوم ویروس‌ها به وسیله کیت اختصاصی استخراج و پرایمر‌های اختصاصی ویروس BK و JC طراحی شدند. سپس حضور ویروس BK و JC با روش مولکولی واکنش زنجیره‌ای پلی مراز در نمونه‌ها بررسی شد. در نمونه‌های آب جمع-آوری شده، مشخص شد که 21 نمونه از نظر ویروس JC مثبت بوده و هیچ نمونه مثبتی برای ویروس BK مشاهده نشد. طبق بررسی‌ها و آنالیز‌های انجام‌شده رابطه‌ی معنا‌داری بین مکان‌های مختلف با یکدیگر و حضور ویروس وجود ندارد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که ارتباطی بین حضور ویروس JC در شرایط کنترل شده (استخر) و کنترل نشده (تالاب،ساحل و رودخانه) وجود ندارد. همچنین می‌توان از مقایسه این پژوهش با پژوهش-هایی انجام شده در گذشته به این نتیجه رسید که حضور ویروس JC را میتوان به عنوان یک مارکر آلودگی آب‌های تفریحی در نظر گرفت.