1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مولکولی ارتباط بین ویروس‌های BK و JCبا سقط جنین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سقط جنین، زنان باردار،ویروس BK، ویروس JC
سال 1402
پژوهشگران مهین سرباز(دانشجو)، صدیقه اسماعیل زاده(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)

چکیده

ویروس‌های BK و JC متعلق به خانواده پولیوماویریده می‌باشند. 90-60 درصد از کودکان در سنین ابتدایی به ویروس BK مبتلا می‌شوند که در اکثر آن‌ها به شکل سرماخوردگی نشان داده می‌شود و ۹۰-۸۰ درصد از بزرگسالان آنتی‌بادی علیه ویروس BK را در بدن خود دارند. این دو ویروس در بدن به صورت نهفته و مزمن استقرار می‌یابند و تحت عواملی مانند بارداری، پیوند اعضاء ، افزایش سن که باعث تضعیف شدن سیستم ایمنی می‌شوند مجدداً فعال می‌شوند. سقط جنین یکی از شایع‌ترین عوارض حاملگی می‌باشد و به مواردی اطلاق می‌گردد که تا قبل از هفته‌ی ۲۰ حاملگی به دلایل مختلف مانند دلایل جنینی و دلایل مادری، حاملگی خاتمه پیدا کند. سقط جنین اگرچه یک تجربه‌ی شایع می‌باشد اما دلیل بر آسان بودن آن نیست و می‌توان با بررسی دلایل آن به سمت پیشگیری و درمان این عارضه قدم برداشت. به علت شیوع بالای سقط جنین در زنان باردار و با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی رابطه‌ی مولکولی ویروس BK و JC با سقط جنین پرداخته شد. این مطالعه روی ۱۰۰ نفربا دامنه ی سنی 40-18 سال انجام شد که شامل ۵۰ نفر خانم باردار با سابقه‌ی سقط جنین و ۵۰ نفر خانم باردار بدون سابقه‌ی سقط جنین به عنوان گروه شاهد بودند. پس از استخراج ژنوم از ادرار، حضور ویروسهای BK و JC با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و با روش مولکولی واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز مورد بررسی قرار گرفت. طبق این بررسی در ادرار 2 نفر(%4) از گروه شاهد و 4 نفر(%8) از نمونه‌های با سابقه‌ی سقط جنین، ویروس BK و هم چنین 7 نفر(14%) از گروه شاهد و 14 نفر (28%) از نمونه‌های با سابقه‌ی سقط جنین ویروس JC تشخیص داده شد. تجزیه و تحلیل آماری رابطه معنی داری بین حضور ویروس و سقط جنین نشان نداد اما بین حضور این ویروس ها و سن بالای 30 سال، رابطه معنا داری بدست آمد. با توجه به اهمیت موضوع و بالا بودن موارد مثبت ویروس JC به میزان دو برابر در خانم های با سابقه سقط جنین نسبت به گروه شاهد، احتمال دارد انجام این پژوهش با افزایش تعداد نمونه های مورد بررسی، نتایج متفاوتی را نشان دهد لذا بررسیهای بیشتر پیشنهاد میگردد.