1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی
سال 1396
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی