1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوذرات نقره بوسیله عصاره سیر و ارزیابی خاصیت ضد میکروبی آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوذرات نقره، سیر، خاصیت ضدمیکروبی
سال 1401
پژوهشگران پدرام زاهدی محمدی(دانشجو)، احسان نظیفی(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)

چکیده

پیشرفت های نانوبیوتکنولوژی منجر به اکتشافات جالبی در علم شده است. بیوسنتز نانوذرات فلزی با صرفه اقتصادی و زیست محیطی را می توان با استفاده از این فناوری در زمینه های کشاورزی، پزشکی و غیره انجام داد. در اینجا ما سنتز سبز نانوذرات نقره(AgNPs) را با استفاده از عصاره اتانولی برگ سیر(Allium sativum) گزارش می‌کنیم. مشخصه‌یابی نانوذرات بیوسنتز شده توسط طیف‌سنجی UV-Vis، FESEM، MAP، EDS، FT-IR، DLS و آنالیز پتانسیل زتا انجام شد. فعالیت ضد میکروبی نانوذرات نقره و عصاره خام در برابر چهار سویه باکتریایی مجزا، اشریشیا کولای ATCC 25922، استافیلوکوکوس اور‌ئوس ATCC 25923، کلبسیلا نومونیا ATCC 13883 و انتروکوکوس فکالیس ATCC 29212 با استفاده از روش انتشار چاه و دیسک بررسی شد. مقدار MIC هر دو AgNPs و عصاره خام نیز بر روی همان سویه‌های باکتریایی برای اندازه‌گیری حداقل غلظت بازدارنده آن‌ها بر روی این میکروب‌ها ارزیابی شد. تغییر رنگ محلول از نارنجی به سیاه، سنتز موفق سبز نانوذرات نقره را نشان داد. طیف‌سنجی UV-Vis محدوده حداکثر جذب را در 396-397 نانومتر نشان داد که نشان‌دهنده وجود نانوذرات نقره در محلول واکنش است. با استفاده از FESEM، شکل و وضعیت مورفولوژیکی نانوذرات نقره کروی و نیمه آگلومره مشخص شد. با استفاده از نقشه و آنالیز EDS نشان داده شد که مقدار زیادی یون نقره در نمونه وجود دارد. طیف FT-IR ترکیبات فعال موجود در نمونه‌های AgNPs را نشان داد که از عصاره سیر به ارث رسیده بودند. رویکرد بیولوژیکی اقتباس شده در این مطالعه منجر به تشکیل نانوذرات نقره بسیار پراکنده شد که اندازه متوسط و مقدار پتانسیل زتا را به ترتیب 116 نانومتر و 39.7- میلی ولت نشان دادند. نانوذرات نقره بیوسنتز شده همچنین فعالیت ضد میکروبی مطلوبی را در برابر سویه‌های باکتریایی نشان دادند، استافیلوکوکوس اورئوس بالاترین حساسیت را با ناحیه مهاری در حدود 17 میلی‌متر نشان داد. کمترین حداقل غلظت مهاری AgNPs(19 میکروگرم در میلی لیتر) در برابر استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد. این مطالعه یک روش سازگار با محیط زیست، ارزان و آسان برای سنتز نانوذرات نقره ارائه می دهد که می تواند برای فعالیت های زیست پزشکی استفاده شود و همچنین کاربردهای صنعتی احتمالی دیگری نیز دارد.