1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح سوال المپیاد زیست شناسی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
سوال،المپیاد زیست شناسی
سال 1395
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

طرح سوال المپیاد زیست شناسی