1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه آموزشی آشنایی با ایدز
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
آشنایی با ایدز
سال 1397
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

ایدز یک پاندمی در قرن حاضر است.راه انتقال آن خون و ترشحات بدن است.علی رغم کاهش انتقال این بیماری در کشورهای دیگر متاسفانه در ایران بویژه در سالهای اخیر شیوع ایدز زیاد شده است.آمارها نشان میدهددر سالهای اخیر این انتقال در خانمها رشد نگران کننده ای داشته است لذا آموزش افراد جامعه بویژه بانوان در الویت نیازهای بهداشتی کشور میباشد.