1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
طراح سوالات المپیاد98
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
المپیاد98
سال 1398
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

المپیاد98