1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
COVID-19
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
COVID-19,coronaviridae
سال 1399
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

با توجه به پاندمی کوید 19 و نیاز به اطلاع رسانی در مورد این ویروس،مباحثی در خصوص تاریخجه اپیدمی های قبلی در خانواده کرونا ویروس،میزبان واسط و پاتوژنز ویروس ذکر شد