1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت دانشگاه مازندران در رتبه بندیهای جهانی به همراه راهکارهای بهبود ارتقای جایگاه دانشگاه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
رتبه بندیهای جهانی,راهکارهای بهبود ارتقای,وضعیت دانشگاه مازندران
سال 1402
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

راهکارهایی برای ارتقا رتبه دانشگاه مازندران در سطح بین المللی