1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
«افزایش رؤیت پذیری فعالیت های پژوهشـی به کمک شبکه های اجتماعی LinkedIn و ResearchGate«
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
افزایش رؤیت پذیری،فعالیت های پژوهشـی،شبکه های اجتماعی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

راهکارهایی برای افزایش رؤیت پذیری فعالیت های پژوهشـی بااستفاده از سایتهایی چون ResearchGate LinkedIn