1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
واکسیناسیون علیهSARS-COV-2"
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
واکسیناسیون، SARS-COV-2
سال 1400
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

با توجه به مقاومت مردم در تزریق واکسن علیه ویروس سارس-کو-2 و همینطور مقاومت در تزریق دوزهای بوستر واکسن مذکور، آگاه سازی جامعه لازم گردید لذا با توجه به تخصص اینحانب؛ویروس شناسی پزشکی؛ سخنرانی با عنوان: " اهمیت واکسیناسیون علیهSARS-COV-2" تدارک دیده شد.