1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
اطلاع رسانی سرطان(انکو ویروسها)
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
انکوویروسها،سرطانها
سال 1398
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

علل ایجاد سرطان هنوزکاملا مشخص نشده است اما ویروسها را یکی از عوامل مهم دخیل در ایجاد سرطان میدانند