1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی»
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
سامانه ژیرو، پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

بدلیل تغییراتی در سامانه پژوهشی ژیرو،جهت آموزش کار با این سامانه و آشنایی با تغییرات و امکانات جدید آن کارگاهی برگزار شد