1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خاصیت ضد ویروسی، ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک، رده سلولی Vero، لعل کوهستان.
سال 1397
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
شناسه DOI
پژوهشگران الهام دشتی مکان ، فاطمه رودباری ، مریم مهاجرانی ، آرمان محمودی اطاقوری ، سعید کاووسیان ، نسرین حسن زاده ، ژیلا زاهدی

چکیده

مقدمه : ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک (HSV-1) حاوی DNA پوشش دار است که در خانواده هرپس ویریده قرار دارد. این ویروس عامل عفونت های مختلف در سراسر جهان است. استفاده گسترده از آسیکلوویر منجر به ایجاد سویه های HSVمقاوم به آن شده است بنابراین نیاز به یافتن مواد جدید که دارای اثر ضد ویروسی باشند ضروری است. لعل کوهستان از گیاهان دارویی ایران است که برای اهداف مختلفی به ویژه درمان ناراحتی های گوارشی و تخفیف درد استفاده می شود. تاکنون هیچ گزارشی در زمینه اثر ضد ویروسی این گیاه وجود ندارد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد ویروسی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان علیه ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک در شرایط آزمایشگاهی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی عصاره متانولی پودر خشک شده گیاه به وسیله روش خیساندن به دست آمد. سپس حلال توسط دستگاه تقطیر در خلا تبخیر شد. سمیت سلولی و اثر ضد ویروسی به وسیله روش MTT بر رده سلولی Vero بررسی گردید. کشت سلولی قبل از عفونت، هنگام عفونت و بعد از عفونت با عصاره تیمار شد و اثر ضد ویروسی آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: غلظتی از عصاره که توانست 50% سلول هایVero را ازبین ببرد بالاتر از 1500 میکروگرم در میلی لیتر اندازه گیری شد. همچنین نتایج نشان دادند زمانی که عصاره و ویروس با هم مخلوط گردند بیشترین اثر ضد ویروسی(43.75 درصد) به دست می آید. بحث و نتیجه گیری: عصاره متانولی مورد پژوهش در برابر HSV-1 اثر ضد ویروسی متوسطی را نشان داد.