1403/05/03
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو نظام پزشکی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
نظام پزشکی
سال 1388
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

نظام پزشکی