1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
استاندارد، ملی، بین المللی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه رودباری

چکیده

یکی ازمشکلات محققین عدم آشنایی با استانداردها در سطح ملی و بین المللی است که این کارگاه به منظور آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برگزار شد