1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
ردیابی نوروویروس انسانی در گردش در کودکان کمتر از 5 سال با گاستروانتریت حاد با روش genogroup specific Real time PCR
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گاستروانتریت حاد، نوروویروس، Real time PCR
سال 1395
پژوهشگران بهروز نجاتی(دانشجو)، آرش آرش کیا(استاد مشاور)، فاطمه رودباری(استاد راهنما)، ذبیح اله شجاع(استاد راهنما)

چکیده

گاستروانتریتحاد یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر و بیماری در دوران کودکی، به ویژه در کودکان زیر 5 سال می باشد. گاستروانتریت حاد توسط عوامل مختلفی شامل باکتری ها ، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها ایجاد می شود. بسیاری از ویروس ها از جمله روتاویروس ها، آدنوویروس های تیپ 40 و 41، نوروویروس ها و ساپوویروس ها می توانند گاسترو انتریت ایجاد نمایند. نوروویروس ها بعد از روتاویروس ها یکی از عمده ترین عوامل بیماری زای ویروسی مسئول گاستروانتریت حاد می باشند. نوروویروس ها، متعلق به خانواده کلسی ویریده و ازلحاظ ژنتیکی متنوع می باشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع ژنوگروپ GI و GII نوروویروس در کودکان مبتلا به گاستروانتریت می باشد. بدین منظور نمونه های مدفوعی (تعداد: 100، پسر:61، دختر: 39) از کودکان زیر 5 سال مبتلا به گاستروانتریت جمع آوری شدند. تمامی کودکان مربوط به دو بیمارستان بهرامی و علی اصغر در تهران، ایران بودند. پس از استخراج RNA ویروس، شناسایی RNA نوروویروس با استفاده از روش genogroup specific Real-time PCR انجام شد. عفونت نوروویروسی در 16 نمونه از 100 نمونه جمع آوری شده شناسایی شد (16درصد)، که متعلق به ژنوگروپ GII نوروویروس بودند. نتایج ما نشان داد که ژنوگروپ GII شایع ترین ژنوگروپ در مقایسه با دیگر ژنوگروپ های در حال گردش نوروویروس می باشد.