1403/05/02
فاطمه رودباری

فاطمه رودباری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر. پردیس .دانشگاه مازندران.دانشکده علوم پایه.پروه میکروبیولوژی
تلفن: 01135302424

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و تهیه کوکتل باکتریوفاژ از فاضلاب بیمارستانی و ارزیابی عملکرد آن علیه برخی از باکتری های شایع عامل عفونت ادراری در کودکان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتریوفاژ،عفونت ادراری،کوکتل فاژی،فاضلاب بیمارستانی،کشت فاژ.
سال 1401
پژوهشگران مریم آقاجانی ، فاطمه رودباری ، سلمان احمدی اسب چین ، مسعود هاشمی ، مجتبی محسنی

چکیده

عفونت های دستگاه ادراری از شایع ترین بیماری های میکروبی می باشند. با توجه به افزایش ظهور باکتری های مقاوم به چند دارو، درمان عفونت های مزمن با دشواری همراه شده است و نیاز به استراتژی های جایگزین در کنترل و درمان عفونت های میکروبی، بیش از پیش احساس می شود. باکتریوفاژها به دلیل داشتن ویژگی های خاص می توانند به عنوان ابزاری مفید در درمان عفونت های باکتریایی بکار گرفته شوند. در پژوهش حاضر از 40 نمونه ادرارکودکان مبتلا و مشکوک به این بیماری در بیمارستان کودکان امیرکلا و روحانی شهر بابل، 31 باکتری جداسازی شد. از مجموع 20نمونه فاضلاب جمع آوری شده از بیمارستان های فوق، شش باکتریوفاژ با استفاده از روش سنجش پلاک جداگردید. نتایج بدست آمده شامل دو مورد باکتریوفاژ اختصاصی اشرشیا کلای و چهار مورد باکتریوفاژ اختصاصی سودوموناس آیروجینوزا بود. فعالیتی مبنی بر حضور باکتریوفاژهای کلبسیلا نومونیه و استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده نشد. بررسی عملکرد فاژهای ایزوله شده مشخص کرد، این ویروس ها علاوه بر پتانسیل بالای عفونی سازی میزبان های اختصاصی خود، توانایی زیادی در آلوده سازی سایر گونه های مشابه دارند. سه نوع کوکتل فاژی از تلفیق باکتریوفاژهای جداسازی شده تهیه و میزان فعالیت آن ها با عملکرد هریک از باکتریوفاژها به تنهایی، ارزیابی شد. نتایج بدست آمده وجود روابط هم افزایی، تداخلی و متقاطع در میان باکتریوفاژهای تشکیل دهنده کوکتل های فاژی را نشان داد. با توجه به عملکرد فاژ ها می توان از کوکتل های مناسب، در درمان عفونت های باکتریایی مزمن نظیر عفونت های ادراری استفاده کرد.