1403/03/03
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی (1378 - 1384)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

کارشناسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Effectiveness of Compassionate Mind-Based Cognitive Therapy on Adolescents' Behavioral Activation-Inhibition Systems and Theory of Mind himidreza dehghan, habibollah naderi, baezzat Fereshteh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI (2022)
Effectiveness of Hesabyar Cognitive Rehabilitation on Neuropsychological Functions of Children with Special Learning Disabilities Mojtaba Ebrahimi, baezzat Fereshteh, vahied nejati, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI (2022)
شناسایی موانع درس پژوهی در دوره ی ابتدایی از منظر کارگزاران آموزشی ام البنین احمدی، مرجان کیان، مجید علی عسگری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، رضا ساکی (1399)
چالش های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر منا حسن زاده طالشی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، صمد ایزدی (1399)
مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی مهین مهدویه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری، علی اصغر فیروزجائیان (1399)
بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز( MIQ ). رویا عباسی اصل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، فرشته باعزت (1398)
ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی رویا عباسی اصل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، علی اصغر فیروزجائیان، عباس اکبری (1398)
Developmental Changes in Epistemological Beliefs in 9-Year-Old Student mahin mahdavieh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, habibollah naderi, ali asghar firouzjaeian (2019)
Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study. roya abbasi asl, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari, baezzat Fereshteh (2019)
ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری( RS-14). سهیلا هاشمی کوچکسرایی، عباس اکبری، رویا عباسی اصل، رویا اردشیری آلاشتی (1398)
Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study roya abbasi asl, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari, baezzat Fereshteh (2019)
واکاوی موانع پیش روی رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، یداله مهرعلیزاده (1397)
تصمیم گیری اخلاقی ، پیشبینی هیجان اخلاقی و سبک حل مسئله اجتماعی در دانش آموزان. عادله اصلی پور، حسین کاویان فر، مهناز خسرئ جاوید، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1397)
ساختار عاملی و کفایت سنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری سهیلا هاشمی کوچکسرایی، عباس اکبری، رویا عباسی اصل، رویا اردشیری آلاشتی (1397)
طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، یداله مهرعلیزاده (1397)
evelopment and Validation of a two-Dimentional Scale to Measure Family Functions abbas akbari, baezzat Fereshteh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari (2018)
PRESENTING SUSTAINABLE HRM MODEL BASED ON BALANCED SCORECARD IN KNOWLEDGEBASED ICT COMPANIES (THE CASE OF IRAN) سید اکبر نیلی پور طباطبایی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده صداقت (1396)
تحلیل رویکردهای هستی شناسانه و معرفت شناسانه اساتید دانشگاه در فرآیند تدریس سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، سیده فاطمه کاظمی (1396)
طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس. سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، عباس اکبری، صفا سبطی (1395)
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خردمندی عباس اکبری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری (1395)
نقش عنصر گفت وگو در رابطه مرید و مراد بر مبنای نظریه سازنده گرایی در منطق الطیر عطار عفت سادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1395)
Correlation of Between Creative Thinking with Language Anxiety and Learning English in Turkmen Bilingual Students alireza homayouni, Muhammad Hossein Abdollahi, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, vali ollah Farzad, fariborz dortaj (2016)
نقش تخیّل در آموزش ادبیات فارسی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریۀ ایگان مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده محمدپور (1395)
محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی نقش جو دانشگاه در پیشرفت خلاقانه دانشجویان سیده فاطمه کاظمی، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرزانه میکائیلی منیع (1395)
تحلیل محتوای کتاب علوم دوره ابتدایی و روش های تدریس معلمان بر اساس مولفه های اعتقادی سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، الهه شریفی (1395)
مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه دوره ابتدایی الهام حاتمی زاده عربی، صمد ایزدی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1394)
مقاله ارائه شده
ساخت و رواسازی مقیاس تردید در انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان هدی عباس زاده، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مجید غفاری (1397)
Relationship between students' intellectual personality and their academic procrastination SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, himidreza dehghan, seyed abolghasem seydan, fatemeh momeni (2017)
ساختارزدایی در سبک تدریس به روایت دریدا مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ندا راه بار (1395)
تحلیلی بر کارکرد نظام آموزش و پرورش در رشد ذهن: با تاکید بر پرورش تخیل در کودکان مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده محمدپور (1394)
بررسی وضعیت آموزش مهارتهای اجتماعی در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره دبستان سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، سیده فاطمه کاظمی (1394)
رفتار خردمندانه و توانایی حل مسئله در برنامه ریزی زندگی سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری (1394)
مقایسه باورهای معرفت شناسی در اساتید حوزه های نرم و سخت دانشگاهی سیده فاطمه کاظمی، مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1394)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
روشها و فنون تدریس سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1402)
کارگاه تاب آوری اجتماعی سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1400)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پایان نامه
تاثیر اموزش تیوری انتخاب بر میزان مشکلات رفتاری دختران دوره اول دبیرستان مرجان خانی پور، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1402)
تحلیل محتوای آیات و احادیث بر اساس روابط عاطفی زوجین رضیه عباسی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، زینب السادات حسینی (1401)
تحلیل محتوای آیات و احادیث بر اساس روابط والدین با فرزندان زهرا گیلانی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، زینب السادات حسینی (1401)
رابطه مثبت اندیشی با سبک های تربیتی والدین در دانش اموزان دوره راهنمایی محمد کریم خلیل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
بررسی رابطه نیاز های روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان سوم دبیرستان تجربی و ریاضی منتظر کمیل خمیس، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
رابطه هوش معنوی و عزت نفس در میان دانش اموزان مقطع راهنمایی اسرا محمد هادی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در میان دانش اموزان متوسطه سرمد سلمان عبید حسون، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1401)
رابطه عزت نفس با اضطراب , افسردگی و افکار خودکشی در دانش اموزان دبیرستانی کرار علا حسین الشلاه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1400)
طراحی مدل علی برای پیش بینی خردمندی بر مبنای عوانل شناختی و اجتماعی حسین کاویان فر، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1400)
تحلیل رویکرد نظام آموزشی درپرورش انگیزش اخلاقی بر اساس نظریه خود تعیین گری عذرا قنبری، مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1400)
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی مهین مهدویه، علی اصغر فیروزجائیان، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1398)
بررسی خصوصیات روانسنجی ازمون نقاشی هیجانی در دانش اموزان دارای اختلالات خواندن و عادی ایت اله کریمی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1398)
رابطه باورهای معرفت شناختی و ذهن آگاهی با جهت گیری هدف دانشجویان حنانه رجب پور، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1398)
طراحی و ارزیابی مدلی برای پیش بینی استدلال های صوری و غیر صوری بر مبنای عوامل فردی و خانوادگی و آموزشگاهی عباس اکبری، مهدی خبازی کناری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1398)
سبک های هویت و تردید در انتخاب رشته: نقش واسطه ای سبک های تصمیم گیری هدی عباس زاده، مجید غفاری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1397)
رابطه بین هویت من- خردمندی –کنترل تفکر در بهزیستی روان شناختی د انشجویان فاطمه حسنی، فرشته باعزت، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1397)
سبک های هویت و رفتار غیر مولدتحصیلی:تاثیرات واسطه ای خود نظم جویی رفتاری و تعهد هویت زهرا مهدی نژاد کیاسری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مجید غفاری (1397)
طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاههای ایران زینب کرمخانی، یداله مهرعلیزاده، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با سبک مدیریت کلاس معلمان شهر ساری سمیه قلی پور امیر، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1396)
رابطه بین صفات شخصیتی و باورهای معرفت شناسی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان آویشن امیدمهر، فرشته باعزت، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1396)
بازخوانی رابطه مراد مریدی بر مبنای نظریه سازنده گرایی در الهی نامه ، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار نیشابوری عفت السادات غفوری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، سیاوش حق جو، غلامرضا پیروز (1396)
بررسی علل گریز از یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بابل سمانه پولایی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ابراهیم صالحی عمران (1395)
شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران عزیزه محمدی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1394)
بررسی نگرش مدیران دانشگاه ها نسبت به الگوهای برنامه ریزی با محوریت برنامه ریزی مشارکتی مریم فتاح زاده امیر دهی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ابراهیم صالحی عمران (1394)