1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین صفات شخصیتی و باورهای معرفت شناسی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
صفات شخصیتی، باورهای معرفت شناسی، اهمال کاری تحصیلی
سال 1396
پژوهشگران آویشن امیدمهر(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

-