1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یابی معادلات ساختاری طرحواره های هیجانی با سرزندگی تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول نقش میانجی اضطراب کرونا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طرحواره های هیجانی , سرزندگی تحصیلی , دانش اموزان , اضطراب کرونا
سال 1401
پژوهشگران مرضیه راهنما(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

مدل یابی معادلات ساختاری طرحواره های هیجانی با سرزندگی تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول نقش میانجی اضطراب کرونا اثر دارد