1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نگرش مدیران دانشگاه ها نسبت به الگوهای برنامه ریزی با محوریت برنامه ریزی مشارکتی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی نگرش مدیران دانشگاه ها نسبت به الگوهای برنامه ریزی با محوریت برنامه ریزی مشارکتی
سال 1394
پژوهشگران مریم فتاح زاده امیر دهی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، ابراهیم صالحی عمران(استاد راهنما)

چکیده

بررسی نگرش مدیران دانشگاه ها نسبت به الگوهای برنامه ریزی با محوریت برنامه ریزی مشارکتی