1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اموزش تیوری انتخاب بر میزان مشکلات رفتاری دختران دوره اول دبیرستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نظریه انتخاب , مشکلات رفتاری , دختران , دوره اول دبیرستان
سال 1402
پژوهشگران مرجان خانی پور(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

اموزش نظریه انتخاب بر میزان مشکلات رفتاری دختران دوره اول دبیرستان تاثیر دارد و باعث کاهش مشکلات رفتاری می شود