1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدارس هوشمند، آموزش الکترونیک، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش.
سال 1399
مجله پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
شناسه DOI
پژوهشگران منا حسن زاده طالشی ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، صمد ایزدی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. اطلاعات و سوالات مورد نیاز این تحقیق در مرحله اول، از طریق بررسی ها و مصاحبه با مسئولان اصلی طرح مدارس هوشمند در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان بابلسر به دست آمد. بدین ترتیب سوالات مربوط به پرسش نامه در فهرستی گردآوری شدند. در نهایت به منظور پاسخگویی، پرسشنامه ها میان 21 مدیر و 131 معلم مدارس هوشمند شهرستان بابلسر توزیع شد. نتایج نشان داد که رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان معلمان، ضعف آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس، عدم وجود محتوای الکترونیکی قابل اعتماد دروس، بیش ترین چالش های پیش روی توسعه مدارس هوشمند بود. فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز مانند شبکه های محلی و اتصال به اینترنت، عدم وجود آمادگی و زمینه لازم در رابطه با استفاده از فناوری و اطلاعات در مدیریت مدرسه، عدم وجود انگیزه و علاقه به حرفه معلمی و عدم وجود انگیزه در دانش آموزان برای استفاده و بهره برداری مناسب از تجهیزات، کم ترین چالش های پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهرستان بابلسر بود. در نهایت، با شناسایی چالش ها مدارس هوشمند و تجهیز آنها، مرز های دانش از کتاب های درسی فراتر رفته و شیوه های تدریس و یادگیری از حفظیات و بخاطر سپاری محض به تفکر انتقادی و ارزیابی منابع اطلاعاتی گسترش خواهد یافت.