1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک های هویت و رفتار غیر مولدتحصیلی:تاثیرات واسطه ای خود نظم جویی رفتاری و تعهد هویت
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سبک های هویت و رفتار غیر مولدتحصیلی:تاثیرات واسطه ای خود نظم جویی رفتاری و تعهد هویت
سال 1397
پژوهشگران زهرا مهدی نژاد کیاسری(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، مجید غفاری(استاد راهنما)

چکیده

سبک های هویت و رفتار غیر مولدتحصیلی:تاثیرات واسطه ای خود نظم جویی رفتاری و تعهد هویت