1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با سبک مدیریت کلاس معلمان شهر ساری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با سبک مدیریت کلاس معلمان شهر ساری
سال 1396
پژوهشگران سمیه قلی پور امیر(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با سبک مدیریت کلاس معلمان شهر ساری