1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاههای ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاههای ایران
سال 1397
پژوهشگران زینب کرمخانی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، یداله مهرعلیزاده(استاد مشاور)، ابراهیم صالحی عمران(استاد راهنما)

چکیده

طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاههای ایران