1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
کارکرد نظام مشاوره مدرسه در فرایند شکل گیری هویت نوجوانان بر حسب انتخاب رشته تحصیلی از دیدگاه مشاوران مدرسه و دانش آموزان دختر پایه نهم دوره متوسطه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کارکرد نظام مشاوره مدرسه در فرایند شکل گیری هویت نوجوانان بر حسب انتخاب رشته تحصیلی از دیدگاه مشاوران مدرسه و دانش آموزان دختر پایه نهم دوره متوسطه
سال 1396
پژوهشگران الهام یاوری(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

کارکرد نظام مشاوره مدرسه در فرایند شکل گیری هویت نوجوانان بر حسب انتخاب رشته تحصیلی از دیدگاه مشاوران مدرسه و دانش آموزان دختر پایه نهم دوره متوسطه