1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تحلیل نقش عوامل درون و برون مدرسه ای در شکل گیری چارچوب های ذهنی ثابت و پیش رونده ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شناسایی و تحلیل نقش عوامل درون و برون مدرسه ای در شکل گیری چارچوب های ذهنی ثابت و پیش رونده ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی
سال 1400
پژوهشگران نرگس نوری زاده(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، مهدی خبازی کناری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

شناسایی و تحلیل نقش عوامل درون و برون مدرسه ای در شکل گیری چارچوب های ذهنی ثابت و پیش رونده ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی