1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی
سال 1398
پژوهشگران مهین مهدویه(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، علی اصغر فیروزجائیان(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی