1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه تاب آوری اجتماعی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
کارگاه تاب آوری اجتماعی
سال 1400
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

کارگاه تاب آوری اجتماعی از سلسله کارگاه های طرح سفیران فرهنگی