1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران
سال 1394
پژوهشگران عزیزه محمدی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حکیمه السادات شریف زاده خاوری(استاد راهنما)

چکیده

شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران