1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه هوش معنوی و عزت نفس در میان دانش اموزان مقطع راهنمایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
هوش معنوی ; عزت نفس ; دانش اموزان مقطع راهنمایی
سال 1401
پژوهشگران اسرا محمد هادی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین میزان هوش معنوی با عزت نفس در میان دانش اموزان مقطع راهنمایی رابطه معنی دار دارد.